Verejné obstarávanie

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Zadávateľ zákazky: Píla Rosík, s.r.o.

Názov zákazky: Zariadenie na spracovanie dreva;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je nákup kmeňovej pásovej píly podľa požadovanej technickej špecifikácie.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/373-4c12c569ce/ .

Lehota na predkladanie ponúk: do 27.04.2020, 14:00 hod.